..

Home

Stichting Ondernemend Onderwijs is een platform voor trainingen door ondernemers voor het onderwijs (docenten en schoolleiding). Het doel is ondernemers en onderwijs bij elkaar te brengen zodat docenten en schoolleiding naar 'the next level' gebracht worden wat betreft kennis en vaardigheden.

Door middel van trainingen specifiek gericht op kennis en vaardigheden van ondernemerschap en een ondernemende houding en gedrag worden kennis en ervaring door betrokken ondernemers gedeeld met onderwijs. De organisatie van (netwerk-)activiteiten brengt docenten, schoolleiding en ondernemers bij elkaar om ervaringen en nieuwe inzichten uit te kunnen wisselen.

Lees meer...

Congres: Stimulering Ontwikkeling Onderwijs-Ondernemers           

 

Congres Regio West-Friesland

THEMA: DE KNELPUNTEN EN DE KANSEN VOOR ONDERWIJS

Aanmelden congres

Op 17 oktober 2017 wordt in Hoorn een congres georganiseerd. Een congres waar schoolbesturen, schoolleiders, docenten VO/MBO/WO en PO samen met bedrijven in de IT en Techniek, ondernemers en overheid bij elkaar komen.

Werk en werkgelegenheid in de regio, vooral na de opleiding en het tekort aan vakmensen dat we in de toekomst zullen zien zijn belangrijke thema’s. Extra aandacht gaat uit naar de nijpende behoefte aan jongeren die met name in de Techniek en de IT hun toekomst zien.

De dag staat in het teken van kennis delen tussen onderwijs en bedrijven, samenwerking, innovatie en duurzaam onderwijs voor de regio. Op het gebied van innovaties kunt u kennis maken met IT producten en technische apparatuur die uw lessen of beroepspraktijk kunnen ondersteunen. Kennis delen en toepassingen in de klas staan centraal.

Lees meer...

Ik ben geïnteresseerd in...

Partners van de stichting: