..

Home

Stichting Ondernemend Onderwijs is een platform voor trainingen gegeven door ondernemers aan docenten en schoolleiding. Het doel is ondernemers en onderwijs bij elkaar te brengen zodat docenten en schoolleiding over actuele kennis en vaardigheden beschikken.

Door middel van trainingen specifiek gericht op kennis en vaardigheden van ondernemerschap en een ondernemende houding en gedrag worden kennis en ervaring door betrokken ondernemers gedeeld met onderwijs. De organisatie van (netwerk-)activiteiten brengt docenten, schoolleiding en ondernemers bij elkaar om ervaringen en nieuwe inzichten uit te kunnen wisselen.

Lees meer...

Congres in de middag op 7 december 2017:

  O3 werkt 

stimulering krachtenbundeling onderwijs, ondernemers en overheid

Stichting Ondernemend Onderwijs STOO organiseerde op 7 december een middagcongres met als centraal onderwerp ‘Kansen Onderwijs/Ondernemers/Overheid. Een congres waar schoolbesturen, schoolleiders, docenten VO/MBO/WO en PO samen met bedrijven in de IT en Techniek, ondernemers en overheid bij elkaar kwamen. Lees meer

Ik ben geïnteresseerd in...

Partners van de stichting: