..

Congres

Home / Congres

stimulering krachtenbundeling onderwijs, ondernemers en overheid

O3 werkt

Stimulering krachtenbundeling Onderwijs, Ondernemers en Overheid

7 december- middagsessie

Stichting Ondernemend Onderwijs STOO organiseert op 7 december a.s. een middagcongres  Een congres waar schoolbesturen, schoolleiders, docenten VO/MBO/WO en PO samen met bedrijven in de IT en Techniek, ondernemers en overheid bij elkaar komen.

Zoals bekend worstelen diverse bedrijfstakken met de instroom van nieuw personeel, Vooral in de bouw, techniek en IT worden de komende jaren ernstige tekorten aan vakkrachten verwacht. En het lijkt erop dat het onderwijs die tekorten niet zal aanzuiveren, want het aantal inschrijvingen voor technische beroepen daalt de laatste jaren gestaag. Zowel onderwijs als ondernemers hebben daarover langs diverse kanalen de noodklok geluid.

Daarnaast speelt voor de regio West-Friesland nog een andere ontwikkeling een belangrijke rol: studenten die voor hun opleiding de regio verlaten, blijken de terugreis maar moeilijk te maken. Met als gevolg dat West-Friese ondernemers hun vacatures maar lastig kunnen invullen. Werken en wonen in de regio zorgt ook voor nieuwe leerlingen. Uiteindelijk is het dus een probleem maar ook een kans voor elke docent.

De middag staat in het teken van kennis delen tussen onderwijs en bedrijven, samenwerking, innovatie en duurzaam onderwijs voor de regio. Op het gebied van innovaties kunt u kennis maken met IT-producten en technische apparatuur die uw lessen of beroepspraktijk kunnen ondersteunen. Er is één grote sessie in de workshop ronden over Techniek en de bouw, één over IT die 2 ronden doorlopen. Hoe staan we ervoor? Wat gebeurt er al? Wat is nodig? Hoe krijgen we dat voor elkaar en met elkaar?

Daarnaast zijn er sessies speciaal voor docenten en ondernemers over nieuwe toepassingen IT, duurzaamheid, omgaan met de toenemende druk van ouders (docenten)
De visie op de toekomst vanuit diverse invalshoeken vooral de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en scholen zijn thema’s die deze dag een centrale rol spelen.

Plaats: Gemeentehuis Medemblik- Midden gebouw, Dick Ketlaan, 211687 CD Wognum Aanmelding 

Aanwezig naast onderwijsinstellingen  Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, OOM, OTIB, A+O

Dagvoorzitter: Ger Welbers- RTVNH/AT5

12.30-13.00 Inloop

13.00-14.00 Plenaire Opening

Adri Pijnenburg Cijfer Techniek in de regio, knelpunten en kansen Aansluitend: forumdiscussie en interactieve gespreksronde met SeedValley Erwin Cardol), Bouwend Nederland, Tabor College (Stef Macke) en de Werkambassadeur v`n de provincie NH (Dook van den Boer)

14.15-15.00 Workshops ronde 1
Sessies (tot dusver bekend):

Techniek/Bouw o.l.v. Adri Pijnenburg loopt door in ronde 2

IT o.l.v. Kennisnet en Tim Heuperman loopt door in ronde 2

TMI Hoe maak je problemen die je met leerlingen tegenkomt als docent d.m.v. technologie bespreekbaar en uitdagend? Loopt door in ronde 2

T. Beentjes, trainer STOO- Omgaan met de druk van ouders

M. Smiers en W. Glandorf-Wijkplan2050“Scholen en ondernemers, samen op weg naar een nieuwe economie”

LessonUp: interactieve leeromgeving. Winnaar IPON2016 Innovatie Award

N. Raap: Doceren met LEF (alleen de eerste ronde)

VR Learning Lab: Virtual Reality- de praktijk in de klas

Smart Makers Education- initiatief met als doel jongeren en werknemers voor te bereiden op werken met Smart Technology en een leven lang leren

15.15-16.00 Workshops ronde 2

16.10-17.30 Rondgang langs de stands, o.a. van Tetrix Techniekopleidingen, en netwerkborrel

Toegang bezoekers: € 20,-  Aanmelden via de button op deze pagina of via deze link.

-standhouders: € 750 incl. btw (met mogelijkheid tot geven van een workshop en in overleg kennispartner van de STOO met logo op de site en in de presentatie plenair). Informatie over een stand: jeroen@stoo.nl

 

Aanmelden congres